Kräftgömslen
Användes från yngel till fullvuxna kräftor. Varje gömsle innerhåller 68 boplatser. Gömslerna är tillverkade av UV- beständig plast och rostfri plåt samt lina med flöte. Gömslerna är självstabilicerade (placerar sig i rätt läge på bottenytan i vatten). Kan även användas som fångstredskap för kontroll av kräftstammen.

Fler detljbilder Tryck här