I Sunelycke i Småland odlar vi den äkta svenska flodkräftan. Vi odlar i naturlig miljö och i tömningsbara dammar. Dessa förutsättningar har gett oss de bästa möjligheterna att sortera fram snabbväxande kräftor av bästa kvalitet. Vi säljer 1-2 årsyngel och könsmogna avelskräftor. Beställ redan nu så får ni säker leverans när det är lämpligt för er.

Våra flodkräftor är hälsogodkända av Fiskhälsan AB.